Apel do mieszkańców!

 

Zbiory Regionalne w Rybnie

 

Mała Ojczyzna to dla każdego z nas najcenniejsze wspomnienie z dzieciństwa.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie z dużą starannością gromadzi informacje o naszej gminie. Od 6 lat tworzymy dział „Regionalna”. Zbieramy: zdjęcia, dokumenty życia codziennego, prace magisterskie, książki, artykuły, nagrywamy wywiady z mieszkańcami, przedmioty charakterystyczne dla naszego regionu.   

Biblioteka Publiczna zwraca się do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek opracowania (np.: prace magisterskie, licencjackie, literackie, zdjęcia) na temat naszej gminy, bądź pisane przez mieszkańców gminy, o bezpłatne przekazanie ich do biblioteki. Prace będą udostępniane czytelnikom i osobom zainteresowanym.

 

Gwarantujemy zachowanie autorstwa i innych warunków, które zaproponuje przekazujący.

Małgorzata Malejka

Kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie

 

 

 

 

 

 

Strona główna Biblioteki