Biblioteka Publiczna w Rybnie bierze udział w PROGRAMIIE  WIELOLETNIM  KULTURA+ PRIORYTET "BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" który  jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015.

Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek  realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Projekt ten realizowany jest w latach 2012- 2014.

Obsługa priorytetu została powierzona Instytutowi Książki.

W ramach programu Biblioteka otrzymała wsparcie w wysokości 40% całkowitego kosztu budowy nowej siedziby…

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 462 087,26zł, w tym 40% to dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w kwocie 584 834,90 zł, pozostałe 60% czyli 877.252,36 zł pochodzi z budżety Gminy Rybno.

 

Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie w latach 2012-2015- videorelacja

 

Fotoreportaż z budowy:

 

Machina ruszyła w marcu 2013 r.
01_1 01_100_1118 01_100_1951 01_100_1952
01_100_1955 01_100_2057 01_100_2081 01_100_2563
01_100_2834 01_100_2839 01_100_2881 01_100_2971
01_2 01_IMG_0005    
 

Pracowite, upalne lato!

 02_IMG_0004  02_IMG_0006    
 

Jesień okryła nas dachem.

03_IMG_0089      
W grudniu prace przeniosły się do środka.
04_IMG_0017      
 

Rok 2014- z dnia na dzień coraz więcej…

05_IMG_0022 05_IMG_0034    
 

Kwiecień 2014

06_IMG_0114 06_IMG_0178 06_IMG_0179 06_IMG_0180