Drogi KRZYŻEM znaczone

kapliczki i krzyże przydrożne gm. Rybno

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie w roku 2013 otrzymała wsparcie na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013” . Efektem tego wsparcia zostały przeprowadzone warsztaty dokumentowania przeszłości i prowadzenia wywiadów oraz powstała publikacja w formie albumu pt.: „Krzyże i kapliczki przydrożne gminy Rybno. Historia i legenda”, wraz z płyta zawierającą wywiady z mieszkańcami dotyczące tychże obiektów.

Szanowni Państwo,
Gminna Biblioteka w Rybnie ma przyjemność przekazać w Wasze ręce folder pt.: „Krzyże i kapliczki przydrożne gminy Rybno. Historia i legenda”.
Celem tej publikacji była nie tylko ewidencja wszystkich obiektów małej architektury sakralnej na terenie Gminy Rybno, ale także zebranie i popularyzacja związanych z nimi historycznych zdarzeń.
Do poszukiwań kapliczek i legend zaprosiliśmy pasjonatów Rybna, w tym liczne grono młodzieży i wiele osób starszego pokolenia – autentycznych świadków historii.
Efekty tych działań przerosły nasze oczekiwania.
Powstał unikalny album miejsc wokół których rozgrywała się nasza historia, inspirujący dla młodzieży, a sentymentalny dla mieszkańców starszego pokolenia.
Piękno i mnogość tych miejsc zachęciły nas do wzbogacenia folderu o propozycje tematycznych tras rowerowych, połączonych z grą terenową.
W efekcie możemy zaprosić:
- miłośników fotografii do obejrzenia zdjęć,
- miłośników turystyki rowerowej do przemierzenia tras,
-miłośników przygody w terenie do gry terenowej po Gminie Rybno,
-miłośników historii do lektury.
Wierzymy, że ten folder pomoże odkryć i zachować uroki zakamarków rybnowskiej ziemi, nie zawsze dostrzegane w pędzie dzisiejszych czasów.
To dobry czas na spacer po drogach krzyżem znaczonych.
Bibliotekarki Gminnej Biblioteki publicznej w Rybnie

Ewa Bojarowska

Małgorzata Malejka

 

1

Legenda Trasy rowerowe

 

   
01

 

02

 

03 04 05

 

06

 

07

 

08

 

09 10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24
25

 

26 27 28

 

29

 

30

 

31 32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38 39

 

40
41 42 43

 

44

 

45 46 47

 

48

 

49

 

50

 

51

 

52 53

 

54

 

55

 

56

 

57

 

58

 

59

 

60

 

61

 

62

 

63

 

64

 

65 66 67 68 69 70 71
symbol pod kapliczką oznacza że jest wywiad z osobą nt. danej kapliczki, - oznacza, że jest wywiad w formie filmu

 

Krzyże i kapliczki przydrożne gminy Rybno. Historia i legenda.
Zdjęcia- Dariusz Gozdowski
Tekst i konsultacje historyczne- Piotr Feliga
Materiały zebrała i wywiady przeprowadziła – Małgorzata Malejka
Materiały z miejscowości Złota i Jasieniec zebrał- Dariusz Gozdowski
Opracowanie mapy- Dariusz Gozdowski
Opracowanie tras rowerowych – Renata Kamińska
Opracowanie gry terenowej – Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
Skład Redakcyjny- opracowanie graficzne- Janusz P.Pietrzak
Wolontariusze – Michał Januszewski, Paulina Palasik, Agata Znajdek, Julia Leśniewska, Renata Witkowska, Paulina Szymańska
Część materiałów pochodzi z Wojewódzkiego Rejestru Ewidencji Zabytków Gminy Rybno Powiatu sochaczewskiego.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
składa serdeczne podziękowania mieszkańcom Gminy Rybno, za życzliwość, wsparcie i zaangażowanie w przekazaniu rybnowskich historii dróg krzyżem znaczonych.

Rybno 2013


Krzyże i kapliczki - podsumowanie projektu - 25.06.2014