Święto Biblioteki – 6.12.2014

Dobiegł końca projekt „Z biblioteką nie wyjdziesz jak Zabłocki na mydle”. Spotkanie podsumowujące kilkumiesięczne działania odbyło się 6 grudnia, w dzień Mikołajek. Organizatorzy  przedstawili interesujący film, dokumentujący kolejne kroki, a na dzieci czekał Mikołaj i ciekawe zajęcia z animatorami.

 

Projekt „Z biblioteką nie wyjdziesz jak Zabłocki na mydle” powstał dzięki współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Taka społeczno- publiczna korelacja organizacji  jest niezwykła i zasługuje na uwagę. Wspólnie pozyskano środki z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedsięwzięcie miało na celu promocję czytelnictwa i  zintegrowanie lokalnej społeczności z biblioteką. Dzięki staraniom prezesa partnerskiego stowarzyszenia M. Prengowskiego, koordynatorki J. Marciniak, oraz pracy E. Bojarowskiej i M. Malejki, udało się zrealizować wszystkie zaplanowane punkty. Były to projekcje filmów inspirowanych książką w cyklu „Oglądaj z głową”, dyskusja plenerowa DKK w dworze u p. Góreckich w Złotej , warsztaty produkcji mydła z B. Podsiadły, mecz piłkarski zorganizowany przez Futbolowy Klub Sportowy z Rybna, spotkanie autorskie z J. Olech na temat codziennego patriotyzmu, oraz warsztaty poetyckie z P. Danecką.

Święto biblioteki

Jeśli jest optymizm i chęć działania, to my takim organizacjom pomagamy- zadeklarował obecny na spotkaniu wójt Grzegorz Kropiak. Życzliwość i pomoc władz jest zawsze podporą. Będąca na finiszu budowa nowej siedziby biblioteki ma sens dopiero, kiedy wypełni się ludźmi. Dyrektorka biblioteki zachęcała do zgłaszania propozycji godzin otwarcia, tak aby usatysfakcjonować jak najwięcej osób. Pani Ewa dużą wagę przykłada do konsultacji z czytelnikami, ich potrzeby i opinie są dla niej priorytetem. Na podsumowaniu, poza przedstawicielami stowarzyszenia, biblioteki i UG, byli obecni harcerze i mieszkańcy gminy.

SLAM

Po oficjalnym wstępie, uczestniczki „przetworów poetyckich” poddały publicznej ocenie swoje wiersze. Każda z osób stanęła w szranki z wierszem odnoszącym się do tożsamości, jury wyłonione z sali, głosowało punktując utwory wg własnego uznania. Kolejna runda nawiązywała tematem do końca świata, a ostatnia dopuszczała pewną dowolność, wiersz musiał pochodzić z warsztatów. Zwyciężczynią została Paulina Przybylska, mająca za sobą występ na niedawnym, sochaczewskim Turnieju Jednego Wiersza. Poza konkurencją można było posłuchać deklamacji uczestniczek, które chciały skonfrontować swą twórczość z odbiorcą. Miłym akcentem był wyśpiewany, intrygujący i rytmiczny, wiersz P. Daneckiej „Zabawka”. Tomiki z jej poezją „Wy-ust-danie” i „Antologia poezji” powstałej podczas kursu, trafiły do rąk jej uczennic.

Zabawy

Rozstrzygnięto konkurs na hasło promujące bibliotekę, wybrano i nagrodzono cztery z nich, np. „Klucz do świata tysięcy - biblioteka, nic więcej” czy „Czytanie nie boli”

Na dwóch poziomach nowego lokalu zgrupowano różne atrakcje. Na parterze znalazły miejsce  stoliczki kawowe, kiermasz bożonarodzeniowy, wystawa zdjęć dokumentujących działania, wystawa karteczek emocji (powstające sukcesywnie podczas trwania projektu) i haseł zgłoszonych do konkursu. Piętro była przestrzenią dla dzieci, gdzie czekało ich malowanie twarzy i bombek, łowienie rybek, baloniki, tańce ze śnieżynkami i inne rozrywki. Oczywiście nie zabrakło wizyty św. Mikołaja.

Czy warto z biblioteką?

Współpraca biblioteki ze stowarzyszeniem była okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy. Oba podmioty na polu działań społecznych mają ugruntowane pozycje i wiele wniosły w projekt, wzajemnie od siebie się ucząc, również sztuki sztuki kompromisu. Rezultatem są nowe pomysły, nowa jakość i rozwiązania korzystne dla ogółu. Żadna ze stron układu nie wyklucza dalszej współpracy.

Niektóre akcje, np. seanse filmowe, cieszące się rosnącą popularnością, będą w miarę możliwości kontynuowane. Włączanie kolejnych osób w życie biblioteki jest miarą sukcesu i celem, do którego konsekwentnie zmierzają rybnowskie bibliotekarki. Bo biblioteka jest dla każdego, każdy jest w jej progach mile widziany i wyczekiwany.

Mimo że podsumowanie projektu już mamy za sobą, czeka nas jego ostatnia odsłona, spotkanie z aktorem młodego pokolenia Józefem Pawłowskim 15 grudnia godz. 11.30. Już teraz zapraszamy.

 

Joanna Kantorska

 

 

 
35_film_IMG_4339
35_film_IMG_4460
45_slam_IMG_4459
45_slam_IMG_4462
45_slam_IMG_4463
45_slam_IMG_4465
45_slam_IMG_4467
45_slam_IMG_4468
45_slam_IMG_4470
45_slam_IMG_4478
45_slam_IMG_4480
45_slam_IMG_4481
48_tance_IMG_4351
48_tance_IMG_4353
48_tance_IMG_4355
48_tance_IMG_4363
48_tance_IMG_4375
48_tance_IMG_4378
48_tance_IMG_4382
48_tance_IMG_4384
48_tance_IMG_4390
48_tance_IMG_4392
48_tance_IMG_4395
48_tance_IMG_4397
48_tance_IMG_4407
48_tance_IMG_4410
48_tance_IMG_4412
48_tance_IMG_4414
48_tance_IMG_4415
48_tance_IMG_4417
48_tance_IMG_4420
48_tance_IMG_4423
48_tance_IMG_4424
48_tance_IMG_4425
48_tance_IMG_4428
48_tance_IMG_4429
48_tance_IMG_4430
48_tance_IMG_4432
48_tance_IMG_4434
48_tance_IMG_4437
48_tance_IMG_4438
48_tance_IMG_4455
48_tance_IMG_4483
48_tance_IMG_4484
48_tance_IMG_4491
48_tance_IMG_4492
48_tance_IMG_4503
48_tance_IMG_4504
48_tance_IMG_4506
52_wystawa_IMG_4499
52_wystawa_IMG_4500
52_wystawa_IMG_4501
52_wystawa_IMG_4502
65_kiermasz_IMG_4496
65_kiermasz_IMG_4497
65_kiermasz_IMG_4498
75_podziekowania_IMG_4324
75_podziekowania_IMG_4326
75_podziekowania_IMG_4330
75_podziekowania_IMG_4331