Zabłocki z Rybna

Cmentarz w Rybnie
Studnia na cmentarzu i duża metalowa misa, niektórzy twierdzą, że w tej misie Zabłocki wyrabiał mydło, na którym nie najlepiej wyszedł
Cmentarz w Rybnie
Grób rodziny Zabłockich i Koczorowskich, jest to jeden z najstarszych zachowanych grobów na cmentarzu
Pałac w Rybnie


Rodzina Zabłockich mieszkała w Rybnie w pałacu przez dłuższy czas, jak na razie takie oto informacje na ich temat, związane z powiedzeniem: "Wyjść jak Zabłocki na mydle", które jest związane podobno z jednym z Zabłockich z Rybna:

Wzmianka o Cyprianie Zabłockim to ze strony 378 pamiętników Prota Lelewela (Pamiętniki i diariusz domu naszego): rok 1842... "Byłem w Rybnie. Kolega wojskowy Cyprian Zabłocki żonę pojął w Brukseli (wyborna, pewna komunikacja z bratem Joachimem, co mam od niego to przez brata Cypriana)."


Z książki o Ziemi Witosławskiej wg autora Sławomira Łanieckiego:
"Ojcem Karola Zabłockiego był Cyprian Franciszek Zabłocki. Była to postać niezwykle barwna, szczególnie zasłynął z niefortunnych inwestycji, które miały mu przynieść łatwy i wielki majątek. Jednakże każda inicjatywa kończyła się plajtą. Na szczególną uwagę zasługuje inwestycja na produkcję mydła w rodzinnym majątku w Rybnie koło Sochaczewa. Po wyprodukowaniu znacznej partii mydła, postanowił spławić je Wisłą do Gdańska, a z tam stąd wyeksportować dalej na zachód Europy. Aby zysk był większy, należało ominąć pruskie punkty celne na rzece. Kazał cieślom zrobić lekkie, drewniane skrzynie, ale tak by nie przepuszczały wody, a następnie włożył do nich wyprodukowane mydło i załadował na barki rzeczne. Gdy transport dopływał do granicy z Prusami, Zabłocki nakazał przywiązać skrzynie do burt barek i wrzucić je do wody. W taki oto sposób skrzynie ciągnione po dnie Wisły, miały dotrzeć nad Bałtyk. Udało się ominąć opłaty celne, ale gdy w Gdańsku skrzynie wydobyto i otworzono, okazało się że mydło rozpłynęło się w niedostatecznie szczelnych skrzyniach. W ten sposób Cyprian Zabłocki roztrwonił resztę swojej gotówki i przez wiele lat musiał cierpieć biedę. Jego syn który przejął Rybno okazał się zaprzeczeniem ojca w sprawach gospodarczych, o czym będzie mowa w dalszej części pracy. Po Cyprianie natomiast pozostała ta zabawna historia oraz znane przysłowie: "wyjść jak Zabłocki na mydle"."
Cyprian Zabłocki żył w latach 1792-1868.

Więcej informacji na temat historii Parafii Rybno

 

Powrót na stronę główną